Onze sterren van de weg
 • Suez

 • uitreiking certificaten

Disclaimer

Veligrijden.nu is een onderdeel van Veilig Verkeer Nederland.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Veilig Verkeer Nederland is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden schade. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy

Veilig Verkeer Nederland slaat geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan Veilig Verkeer Nederland verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Copyright

Veilig Verkeer Nederland, Amersfoort 2013. Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van Veilig Verkeer Nederland. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven of met schriftelijke toestemming van Veilig Verkeer Nederland.

Gebruikersbepalingen en -voorwaarden voor Veiligrijden.nu

Veiligrijden.nu is een onderdeel van Veilig Verkeer Nederland. Deze bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website veiligrijden.nu. Door in te loggen op deze website, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Tevens geeft u aan Veilig Verkeer Nederland toestemming om uw gegevens te gebruiken.

Algemene regels voor het gebruik van de webdienst

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, dan kiest u een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen aan niemand worden verstrekt. Indien iemand uw inloggegevens gebruikt, dient u Veilig Verkeer Nederland hier van op de hoogte te stellen zodat noodzakelijke stappen kunnen worden genomen tegen deze persoon.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u op de website plaatst. Deze moet voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van auteurs- en portretrecht. Veilig Verkeer Nederland is niet aansprakelijk voor claims van derden als gevolg van de informatie die u op de website hebt geplaatst. Het is verboden om teksten te plaatsen die op enigerlei wijze beledigend of ongepast zijn. Veilig Verkeer Nederland heeft het recht om zonder nadere motivering dergelijke teksten onmiddelijk te verwijderen. Gebruikers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden uitgesloten van de diensten van Veiligrijden.nu. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alle geplaatste informatie vrij is van virussen, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard.

Veranderingen in de bepalingen en voorwaarden

Veilig Verkeer Nederland heeft het recht om (delen van) deze gebruikersvoorwaarden te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Als gebruiker van deze webdienst bent u verplicht om op de hoogte te blijven van veranderingen in de gebruikersvoorwaarden. Lees daarom regelmatig deze bepalingen en voorwaarden door. 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de website veiligrijden.nu zal Veilig Verkeer Nederland een aantal persoonlijke gegevens registreren, zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Veilig Verkeer Nederland verwerkt de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

De persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Inloggen en verbinden met veiligrijden.nu
 • Marktonderzoeken bedoeld om deze dienst te verbeteren
 • Het versturen van e-mailnieuwsbrieven over Veiligrijden.nu
 • Het doen van aanbiedingen met betrekking tot het lidmaatschap of donateurschap van de vereniging Veilig Verkeer Nederland

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wanneer u geen prijs stelt op het gebruik van uw persoonlijke gegevens op bovenstaande wijze, dan kunt u contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland via veiligrijdennu@vvn.nl. 

Cookies

Deze website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van je computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd lekens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. 

Disclaimer

Veilig Verkeer Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, specifieke of gevolgschade voor enig gebruik van deze website of gelinkte websites, met inbegrip maar niet beperkt tot derving van inkomsten, onderbreking van bedrijf, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesysteem of anderszins. 

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd. 

Contactpersoon

Hebt u vragen over Veiligrijden.nu en de gebruikersbepalingen en -voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland via veiligrijdennu@vvn.nl of 0575-519196. 

 

 

Meer informatie

Ja, ik wil graag meer informatie

U kunt hieronder uw contactgegevens achterlaten. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Veiligrijden.nu Onderdeel van Veilig verkeer Nederland
 • Postbus 66
 • 3800 AB Amersfoort
 • Bezoekadres:
 • Stationsstraat 79a
 • 3811 MH Amersfoort
Terug naar boven